Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att uppmana alla som kommer och tränar med Gymmix Gnarp ska:

* Stanna hemma vid minsta symtom

* Tvätta händer före och efter pass

* Hålla avstånd både i träningssal och omklädningsrum

* Byta om och duscha hemma

* Vi tillhandahåller handsprit samt ytdesinfektion till rengöring av utrustning

I Lilla salen får max 16 personer vistas samtidigt. Lokalen är 160 kvm stor. Uträkningen är gjord av Föreningen Gnarpsviljan.

Gymmix styrelse och ledare håller sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.