top of page

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att uppmana alla som kommer och tränar med Gymmix Gnarp ska:

* Stanna hemma vid minsta symtom

* Tvätta händer före och efter pass

* Hålla avstånd både i träningssal och omklädningsrum

* Byta om och duscha hemma

* Vi tillhandahåller handsprit samt ytdesinfektion till rengöring av utrustning

Gymmix styrelse och ledare håller sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

bottom of page