Priser
                                  Terminsavgift
                             
Barn 1  betalar 250:-
                                Barn 2  betalar 150:-
                               Barn 3  betalar 150 :- osv

             Medlemsavgiften 50:-/termin ingår i terminsavgiften